Kayseri’ye neden destek yok? ; M.Uzel - Fotomaç Kayseri

Kayseri’ye neden destek yok?; M.Uzel - Fotomaç Kayseri - Uzel Ajans A.Ş.

Kayseri ülke ekonomisine büyük katkısı olan illerimizden biridir. ”Ülkemize turist getiren (A) gurubu seyahat acentalarına sağlanan destek kapsamındaki havalimanları arasında Kayseri Havalimanı neden yer almamaktadır?

Kayseri Havalimanının destek alacak havaalanı kapsamına alınmaması nedeniyle özel hava yolu şirketleri tarafından ekonomik sebeplerle Kayseri Havalimanının tercih etmediği bu sebeple Kayseri’ye düzenlenen uçuş seferlerinin artırılmadığı görülmektedir.

Turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirten tebliğ kapsamında; Kayseri Havalimanının bu teşvik kapsamı dışında kaldığı görülmüştür. Ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, Kayseri Havalimanındaki sefer sayılarının azlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle havayolu ulaşımının yeterli verimlilikte kullanılmadığı dikkat çekiyor.

Kayseri’nin ülke ekonomisine katkısı büyük, Sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri’nin, ”Ticari Turizmde” yerli ve yabancı onlarca ülkenin vatandaşlarının sık sık ticari ve turizm amaçlı ziyaret bulunmakta olup, şehrimizde düzenlenen kayak yarışlarında otellerin doluluk oranın az olması ,uçak ücretlerinin pahalı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un bu konuyu dikkat alınmasını isteyen Kayserili Turizmciler, ”Ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanan destek kapsamında havalimanları arasında Kayseri Havalimanın’da yer almasını istiyorlar. Erzurum, Konya, Isparta, Ordu, Samsun gibi illerdeki havalimanları Turizmde Destek Amacı (A) grubu seyahat acentalarına sağlanan destek kapsamına alınmakta iken Kayseri Havalimanı neden bu kapsam dışında tutulmamaktadır?

Acentalara sağlanan destek kapsamına alınan havalimanlarında turistik hangi değerler kıstas alınmaktadır. Desteklenen Konya, Ordu, Isparta, Samsun, Erzurum havalimanı hangi turisttik değerlerle destek verilmiştir. Kayseri’yi bu şehirlerden ayıran turizm kıstası yok mu sayılmaktadır? Yerli ve yabancı turistin konakladığı Kayseri’nin turizme katkısı yok mu sayılmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin seyahatlerinde, diğer havayolu şirketlerinin Kayseri’e uçuş seferleri düzenlemesi için herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? Kayseri’ye söz konusu desteğin verilmemesi nedeniyle uçak firmaları tarafından uçak sefer sayılarının artırılmadığı dolaysıyla da uçak bilet fiyatlarının yerli ve yabancı turisttin alabileceği değerlerin yaklaşık iki katı olduğu bir gerçek olup, bu hususta bölge ekonomisi ve turizme olan katkısı sebebiyle Kayseri Havalimanına turizm katkı amaçlı bu desteğin vermeme nedeni nedir?

M.Uzel - Fotomaç Kayseri, 26 Ekim