Bu çocuklar hepimizin ; M.Uzel - Sabah Kayseri

Bu çocuklar hepimizin; M.Uzel - Sabah Kayseri - Uzel Ajans A.Ş.

Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının boyutları, insanın kanını donduruyor. Medyaya yansıyanlar, sadece yargıya intikal edenler. Korku ve şiddetle yaşadıkları travmanın etkisiyle hayatları kararan birlerce çocuk olduğu bir gerçek.

Aile bireyleri, yakın çevreleri, komşular, öğrenim gördükleri yerlerde cinsel istismara maruz kalan çocuk haberlerine geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bulunan özel bir okulda erkek öğrencilere yapılan taciz sonu, beden eğitim öğretmeni anında tutuklandı.

Bu kişiye lanet okuduk.

Ancak meselenin ‘Sosyal psikolojik’ boyutuna hiç bakmadık!

Bu kişi ya da kişiler bir sapık olarak doğmadığına göre, onları bu ruhsal duruma sürükleyen nedenleri araştırmak gerekir.

Aile mi, yaşadığı çevre mi, yoksa bu tür haberlerin medyaya veriliş biçimi mi bu insanları tetikliyor?

Hemen hemen her gün bir kaç cinsel istismar, taciz ve tecavüz olayı ekranlarda, sayfalarda.

Medya sanığın yüzünü tanınmayacak biçimde mozaikle kapatıyor, ismini de.

Elbette her şüpheli, mahkemelerin kesin hükmüne kadar masumdur.

Çare nedir öyleyse?

Ya bu haberler hiç yapılmayacak, ya da suçlu ilgili kuvvetli deliler varsa o kişinin fotoğrafı da ismi de açıkça yazılacak.

Hukuken sakıncalı olduğunu biliyorum.

Hatta, bazı medya kuruluşlarının intikam duygusuyla şüpheliye yaklaşacağını da ölçü “vicdan” ama medyanın da bu konuda sabıkası var.

Öte yandan çocuk yaştaki kız çocuklarının evlendirilebileceği yönündeki tartışmalar da bu duruma tuz biber ekiyor. Bunu ifade edenlerin, kendi kız çocuklarını 9-10 yaşlarında evlendirdikleri hiç görülmemiştir.

O zaman eğitimsiz ve ahlaki değerleri zayıf olan insanların aklını çelmenin ne anlamı vardır?

Tartışalım elbette.

Ama bu tartışmanın hedefi, toplumun değerler manzumesinin sürüklenmekte olduğu çürümüşlüğe bir çözüm bulmak üzere olsun!

M.Uzel - Sabah Kayseri, 3 Mart